Innovation har en fin sammensatt tekstilkolleksjon. Du kan velge alle tekstil til alle modeller, men vær observant på at valg av tekstil kan påvirke leveringstiden på produktene. 

NB! Bildegjengivelse av et tekstils struktur og farge kan vise avvik fra det aktuelle tekstil. Fargenyanser er vanskelig å gjengi eksakt på bilde.